Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Họ và tên: Thiệu Hoàng Hà     

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy.

Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị tài chính kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435     

Di động: 0912 260 875

PHÓ BT TT ĐẢNG ỦY 

PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Điện     

 Năm sinh: 1964

 Chức vụ: Phó Bí thư TT – Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

 Trình độ chính trị: Trung câp

 Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435

 Di động: 0965 166 622

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9274

Tổng truy cập: 1727854