Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

PHƯỜNG MỎ CHÈ

 

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân Phường Mỏ chè
Địa chỉ: Số 42 đường  Thắng lợi - Phường Mỏ Chè - TP Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.862397 – 02803860435
 Email: 
moche.songcong@thainguyen.gov.vn
Giới thiệu về phường Mỏ Chè: Phía Bắc giáp trục đường CMT 10, phía Nam giáp trục đường CMT 8, phía Đông giáp trục đường Thắng Lợi, phía Tây giáp sông Công và đường K0.

1. Vị trí địa lý:

- Phường Mỏ Chè là một đơn vị hành chính được thành lập năm 1985. Có vị trí khá thuận lợi về giao thông, thương mại, thủy lợi. Tổng diện tích tự nhiên 165 ha, trong đó đất ở 64,7 ha; đất nông nghiệp 100,3 ha.

2. Địa giới hành chính

Trung tâm hành chính Phường đặt tại địa chỉ số 42 đường Thắng Lợi Phường Mỏ Chè - thành phố Sông Công - Thái Nguyên. Trên địa bàn phường có 12 tổ dân phố. Trong đó có 2 tổ dân phố làm nông nghiệp. Có 6 cơ quan hành chính nhà nước đóng trên địa bàn đó là Ngân hàng Công thương, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Kiểm lâm, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Trung tâm thương mại. Có chợ trung tâm thành phố, có 6 trường học: 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường tiểu học, 3 trường mầm non, 1 trung tâm dạy nghề.

3. Dân số, dân cư

- Phường có 2029 hộ, tổng dân sổ là 7026 người, chủ yếu là cán bộ công nhân viên chức, hộ kinh doanh. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động cao.

4. Văn hóa xã hội

- Y tế: Trạm y tế có 01 trạm

- Giáo dục: Tống có 6 trường: 1 trường Trung học cơ sở, 1 trường tiểu học, 3 trường mầm non, 1 trung tâm dạy nghề

- Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%, số tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa đạt 95%          

 II. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Đảng ủy

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Họ và tên: Thiệu Hoàng Hà     

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy.

Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị tài chính kế toán

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435     

Di động: 0912 260 875

PHÓ BT TT ĐẢNG ỦY 

 

PHÓ BÍ THƯ TT ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Điện     

 Năm sinh: 1964

 Chức vụ: Phó Bí thư TT – Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

 Trình độ chính trị: Trung câp

 Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435

 Di động: 0965 166 622

 

 

- Tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ 526 Đảng viên.

- Ban chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí.

- Ban thường vụ gồm 5 đồng chí.

 

 

 

2. Hội đồng nhân dân

CHỦ TỊCH HĐND

 

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Thiệu Hoàng Hà     

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Tài chính kế toán

 Trình độ chính trị: Trung câp

 Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435

 Di động: 09.12.260.875

PHÓ CT HĐND

 

PHÓ CHỦ TỊCH  HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3862 397

Điện thoại di động: 0788346222

 

 

- Tổng số đại biểu HĐND khóa VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 21 đồng chí. Cơ cấu thành phần: Nữ 9 đại biểu (42.85%); dân tộc thiểu số 0 đại biểu; trẻ tuổi 04 đại biểu (19.04%), ngoài Đảng 0 đại biểu; tôn giáo 0 đại biểu; tái cử 13 đại biểu (61.9%); tự ứng cử 0 đại biểu. Trong đó, cơ quan Đảng 2 đại biểu (9.52%); chính quyền 4 đại biểu (19.05%);  Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên 04 đại biểu (19.04%);  quân đội, công an 02 đại biểu (9,52%);  cơ quan, đơn vị khác 09 đại biểu (42,85%). Trình độ chuyên môn: Đại học 14; dưới đại học 7. Trình độ lý luận chính trị: trung cấp chính trị 13.

3. Ủy ban nhân dân

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thái Hà

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cơ quan: 0208 3862 397

 Điện thoại di động: 0912 007 181

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Họ và tên: Dương Thị Quyến 

 Năm sinh: 1969

 Chức vụ: Phó chủ tịch UBND 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0947 096 633

 

- Chủ tịch UBND, 1 phó chủ tịch UBND, 02 Uỷ viên UBND

4. Măt trận tổ quốc và các tố chức đoàn thể.                                                                 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cơ cấu gồm chủ tịch, 1 phó chủ tịch.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8643

Tổng truy cập: 1727712