Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CHỦ TỊCH HĐND

 

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Thiệu Hoàng Hà     

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị Tài chính kế toán

 Trình độ chính trị: Trung câp

 Điện thoại Cơ quan: 0208 3860 435

 Di động: 09.12.260.875

PHÓ CT HĐND

PHÓ CHỦ TỊCH  HĐND PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0208 3862 397

Điện thoại di động: 0788346222

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8545

Tổng truy cập: 1727847