Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày 9 tháng 9 năm 1972, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ra Quyết định số 41-BT thành lập thị trấn Mỏ Chè thuộc huyện Phổ Yên trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Thắng Lợi.

Ngày 11 tháng 4 năm 1985, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 113-HĐBT. Theo đó, thị trấn Mỏ Chè cùng một số xã khác được tách ra để thành lập thị xã Sông Công, đồng thời thành lập phường Mỏ Chè trực thuộc thị xã Sông Công.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố Sông Công.[4] Phường Mỏ Chè thuộc thành phố Sông Công, có 12 tổ dân phố như hiện nay.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7162

Tổng truy cập: 1727882