Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kỳ họp thứ 3 - HĐND phường Mỏ Chè khoá VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026

28-12-2021 09:27

Sáng Ngày 27/12/2021, HĐND phường Mỏ Chè tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND phường khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Hoàng Thái Cương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Sông Công- Đại biểu HĐND thành phố Sông Công ứng cử tại phường Mỏ Chè.

Năm 2021 phường Mỏ chè đã đạt được những kết quả như sau:

          1. Thu cân đối trong ngân sách là 6.167.267.743 đồng/4.282.000.000 đồng = 144% kế hoạch giao.

 2. Hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn: Với quyết tâm cao vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã chủ động áp dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 100% so với kế hoạch thành phố giao (Thành phố giao 159 tấn).

4. Chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng dại: Tổ chức tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng dại, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao.

5. Việc thu gom rác thải sinh hoạt: 12/12 Tổ dân phố có Tổ thu gom rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Công tác giảm nghèo:

- Kết thúc giai đoạn theo chuẩn đa chiều 2016-2021 hộ nghèo là 06 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường là 0,31%. Hộ cận nghèo 31 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo 1,06%.

Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2026. Năm 2022 hộ nghèo là 09 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường là 0,45%. Hộ cận nghèo 28 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo 1,41%.

7. An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021

8. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

9. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 100% hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, đúng thời hạn, không có hồ sơ quá hạn.

10. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá là 98,2%, bằng 100,2% chỉ tiêu giao; Tỷ lệ Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá là 100%, bằng 102% chỉ tiêu giao.

11. Về giáo dục: Duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ. Xếp loại cộng đồng học tập xếp loại tốt.

12. Về y tế: Tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

       13. Thực hiện kế hoạch xây dựng phường Mỏ Chè đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025: Xây dựng kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể. Quý 4 năm 2021 thực hiện kế hoạch vận động hiến đất tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết:

 

1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  của phường năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

          2. Nghị quyết  phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phường Mỏ Chè năm 2022.

          3. Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2022

          4. Nghị quyết về kết quả giám sát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, 13 HĐND phường khóa VII, nhiệm kỳ 2016  - 2021

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2028198