Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phường Mỏ Chè tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và tổng kêt phong trào thi đua yêu nước năm 2021

14-01-2022 15:02

Chiều ngày 13/01/2022, Đảng uỷ - UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tổng kêt phong trào thi đua yêu nước  năm 2021. Đồng chí Đỗ Chí Thanh - PBT Thường trực Thành uỷ Sông Công dự và chỉ đạo hội nghị.

 Năm 2021, phường Mỏ Chè đạt được những kết quả sau.

1. Thu cân đối trong ngân sách là 6.167.267.743 đồng/4.282.000.000 đồng = 144% kế hoạch giao.

 2. Hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn: Với quyết tâm cao vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các Công ty, Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã chủ động áp dụng linh hoạt các giải pháp phù hợp tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 100% so với kế hoạch thành phố giao (Thành phố giao 159 tấn).

4. Chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, tiêm phòng dại: Tổ chức tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng dại, đạt 100% kế hoạch Thành phố giao.

5. Việc thu gom rác thải sinh hoạt: 12/12 Tổ dân phố có Tổ thu gom rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Công tác giảm nghèo:

- Kết thúc giai đoạn theo chuẩn đa chiều 2016-2021 hộ nghèo là 06 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường là 0,31%. Hộ cận nghèo 31 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo 1,06%.

Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2026. Năm 2022 hộ nghèo là 09 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường là 0,45%. Hộ cận nghèo 28 hộ. Tỷ lệ hộ cận nghèo 1,41%.

7. An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021

8. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

9. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, 100% hồ sơ của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết đúng quy trình, đúng thời hạn, không có hồ sơ quá hạn.

10. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá là 98,2%, bằng 100,2% chỉ tiêu giao; Tỷ lệ Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá là 100%, bằng 102% chỉ tiêu giao.

11. Về giáo dục: Duy trì, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia, công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ. Xếp loại cộng đồng học tập xếp loại tốt.

12. Về y tế: Tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

  13. Thực hiện kế hoạch xây dựng phường Mỏ Chè đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025: Xây dựng kế hoạch, Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể. Quý 4 năm 2021 thực hiện kế hoạch vận động hiến đất tại các Tổ dân phố trên địa bàn phường.

Phong trào thi đua của phường Mỏ Chè trong năm đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân. Tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội. Kinh tế, Văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng được củng cố tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo.

Tại hội nghị đã khen thưởng cho 77 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong phường. Tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả và hiệu quả trong toàn xã hội.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả rộng khắp; chú trọng đầu tư việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong từng giai đoạn; cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ của ngành và địa phương.

4. Đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng xã hội hoá, tập trung đưa phong trào thi đua về cơ sở, cộng đồng dân cư tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng - khắp trong các tầng lớp nhân dân.

5. Phát động sâu rộng phong trào thi đua: đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh" tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành vượt mức kế hoạch tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm phát triển bền vững.

6. Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của chính sách cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách có hiệu quả.

7. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình, trong khen thưởng phải khách quan, công bằng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Coi trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc, lao động tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người mới.

8. Củng cố kiện toàn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đủ số lượng, có năng lực trình độ, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua hiện nay. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường.  Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2028175