Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kết quả thực hiện cải cách hành chính phường Mỏ Chè 6 tháng đầu năm 2022.

17-06-2022 10:02

Thực hiện công tác cải cách  hành chính là một trong những chỉ tiêu chủ yếu được ĐU-HĐND-UBND phường đề ra thực hiện ngay từ đầu năm. Ủy ban nhân dân phường Mỏ Chè đã ban kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện năm 2022.

UBND phường đã thực hiện công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, bằng nhiều hình thức để tổ chức và cá nhân tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương đồng thời tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo quy định. Đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng và nhận kết quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, với nhiều hình thức tuyên truyền: Trên trang thông tin điện tử của phường, hệ thống Kiosk thông tin, hệ thống loa các tổ dân phố, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền tới hội viên, đoàn viên. Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phát tờ rơi. Kết quả công dân đã phát sinh nhu cầu giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên môi trường mạng được 16 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch. Các hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình đúng thời hạn theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND phường tiếp nhận tổng số 2334 hồ sơ. Trong đó giải quyết hồ sơ trước hạn 2301, đúng hạn 17, chưa tới hạn 16, không có hồ sơ quá hạn.

UBND phường thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời điều chỉnh bổ sung và niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo các văn bản quy định hiện hành, đồng thời xây dựng và áp dụng 100% quy trình ISO đối với 100% TTHC tại phường.

Sau rà soát đến nay, UBND phường niêm yết công khai tổng số 141 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Tư pháp (39 TTHC); Lao động Thương binh và Xã hội (16 TTHC); Nông nghiệp và phát triển nông thôn (10 TTHC); Tài nguyên và Môi trường (02 TTHC);  Nội vụ (15 TTHC); Giáo dục đào tạo (05 TTHC); Giao thông vận tải (10 TTHC); Dân tộc (02 TTHC); Văn hóa - Thể dục thể thao (07 TTHC); Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (04 TTHC), Quân sự (14 TTHC), Lĩnh vực bảo hiểm (01 TTHC); Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC); Lĩnh vực công an (11 TTHC); Chính sách thuế (01 TTHC); Dân số sức khoẻ sinh sản (01 TTHC).

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2028228