Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

CHỦ TỊCH UBND  PHƯỜNG

Họ và tên: Nguyễn Thái Hà

 Năm sinh: 1975

 Chức vụ: Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại cơ quan: 0208 3862 397

 Điện thoại di động: 0912 007 181

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên: Dương Thị Quyến 

 Năm sinh: 1969

 Chức vụ: Phó chủ tịch UBND 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0947 096 633

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7173

Tổng truy cập: 1727891